ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดเพชรบูรณ์

ขายโกดัง สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร ในจังหวัดเพชรบูรณ์

ค้นพบ 22 รายการ


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-0.00
ที่ตั้ง : บ้านติ้ว หล่มสัก เพชรบูรณ์


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-0.00
ที่ตั้ง : ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-59.10
ที่ตั้ง : วัดป่า หล่มสัก เพชรบูรณ์


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-34.00
ที่ตั้ง : ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-50.00
ที่ตั้ง : วัดป่า หล่มสัก เพชรบูรณ์


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-2-61.00
ที่ตั้ง : พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 10-3-44.00
ที่ตั้ง : หินฮาว หล่มเก่า เพชรบูรณ์


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 8-0-0.00
ที่ตั้ง : ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 7-2-90.00
ที่ตั้ง : พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 6-0-2.00
ที่ตั้ง : ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 31-2-15.00
ที่ตั้ง : หนองย่างทอย ศรีเทพ เพชรบูรณ์


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 12-0-0.00
ที่ตั้ง : ห้วยสะแก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 13-1-20.00
ที่ตั้ง : ดงขุย ชนแดน เพชรบูรณ์


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 11-0-9.00
ที่ตั้ง : นางั่ว เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 10-0-0.00
ที่ตั้ง : ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 13-2-87.00
ที่ตั้ง : วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 27-0-22.00
ที่ตั้ง : ท้ายดง วังโป่ง เพชรบูรณ์


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 46-1-12.90
ที่ตั้ง : พุขาม วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 38-1-50.00
ที่ตั้ง : ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 73-3-76.00
ที่ตั้ง : สระประดู่ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์อำเภอในจังหวัดเพชรบูรณ์

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


โกดังหลุดจำนอง โกดังธนาคารยึด จังหวัดเพชรบูรณ์ เช็คโกดังติดธนาคาร จังหวัดเพชรบูรณ์ ค้นหาโกดังติดธนาคาร จังหวัดเพชรบูรณ์ ขายโกดังติดธนาคาร ประกาศขายโกดังกรมบังคับคดี จังหวัดเพชรบูรณ์