ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดเพชรบูรณ์

ขายที่ดินว่างเปล่า สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร ในจังหวัดเพชรบูรณ์

ค้นพบ 19 รายการ


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-39.00
ที่ตั้ง : ตาลเดี่ยว หล่มสัก เพชรบูรณ์


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-2-92.00
ที่ตั้ง : ท่าข้าม ชนแดน เพชรบูรณ์


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-2-90.00
ที่ตั้ง : นางั่ว เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-91.00
ที่ตั้ง : ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-64.00
ที่ตั้ง : บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 4-2-11.00
ที่ตั้ง : ดงขุย ชนแดน เพชรบูรณ์


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-18.00
ที่ตั้ง : แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 6-3-74.00
ที่ตั้ง : นางั่ว เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-3-17.00
ที่ตั้ง : หนองไผ่ หนองไผ่ เพชรบูรณ์


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 24-2-10.00
ที่ตั้ง : นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 22-3-67.00
ที่ตั้ง : ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 33-1-48.00
ที่ตั้ง : ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 5-1-34.80
ที่ตั้ง : พุขาม วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 3-0-10.00
ที่ตั้ง : สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 4-2-87.00
ที่ตั้ง : สระประดู่ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 4-2-27.00
ที่ตั้ง : วัดป่า หล่มสัก เพชรบูรณ์


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 39-1-33.00
ที่ตั้ง : หนองไผ่ หนองไผ่ เพชรบูรณ์


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 167-2-44.00
ที่ตั้ง : บ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 114-3-85.00
ที่ตั้ง : พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์อำเภอในจังหวัดเพชรบูรณ์

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


ที่ดินว่างเปล่าหลุดจำนอง ที่ดินว่างเปล่าธนาคารยึด จังหวัดเพชรบูรณ์ เช็คที่ดินว่างเปล่าติดธนาคาร จังหวัดเพชรบูรณ์ ค้นหาที่ดินว่างเปล่าติดธนาคาร จังหวัดเพชรบูรณ์ ขายที่ดินว่างเปล่าติดธนาคาร ประกาศขายที่ดินว่างเปล่ากรมบังคับคดี จังหวัดเพชรบูรณ์